Política de privacitat

Avís de privacitat

De conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, t’informem del següent:

1) Responsable del tractament

VEE SIGHTSEER AGENCY, S.L. (d’ara endavant VSA)
Adreça Postal: c/ Provença 339 Baixos, 08037 Barcelona (ESPANYA).
Telèfon: +34 622 200 486
Delegat de protecció de dades:
Contacte DPD: help@vee.travel

2) Finalitat de la recollida de dades de caràcter personal

Les teves dades personals proporcionades per al teu registre seran tractats per VSA amb l’exclusiva finalitat de prestar-te el Servei, així com per a mantenir-te informat per qualsevol mitjà, de les eventuals novetats comercials en relació amb nous Serveis que poguéssim oferir en un futur.

Les dades personals que proporcions durant el procés de registre o aquells que es generin durant l’ús dels nostres Serveis, seran únicament mantinguts pel temps necessari per a la prestació del Servei, així com per a donar compliment a qualsevol normativa vigent que ens obligui a retenir-los a l’efecte d’atendre les peticions de les autoritats competents. Les dades personals que proporcions en contractar una Activitat, seran mantinguts pels Afiliats pel temps previst en les seves pròpies Polítiques de Privacitat.

És responsabilitat teva mantenir les teves dades personals actualitzades, sent possible que en cas de no produir-se aquesta actualització, pugui no funcionar algun dels Serveis de manera total o parcial, la qual cosa podria ocasionar errors. VSA no realitza cap procés de comprovació de la identitat real dels seus usuaris, és la teva responsabilitat facilitar les teves dades.

3) Legitimació

Consentiment de l’Usuari, per al tractament de les dades proporcionades (i) amb motiu de la seva alta com a usuari registrat (ii) durant la seva navegació pel Lloc, (iii) en emplenar les enquestes posteriors a la realització d’una Activitat (iv) aportacions de continguts i/o opinions publicades en el Lloc, o en la xarxes socials de VSA. Totes aquestes dades permeten a VSA l’elaboració d’un perfil definit de l’usuari amb la voluntat de poder oferir-li uns Serveis el més ajustats als seus interessos.

Per execució d’un contracte, en els casos en què l’Usuari facilita les seves dades en el marc de la contractació d’una activitat. En el Lloc, les dades que l’Usuari proporcioni per a la realització de compres d’Activitats i altres interaccions amb els Afiliats.

4) Destinataris

Les dades personals que proporciones en contractar una Activitat, són tractats directament per l’Afiliat que vagi a prestar-la, tot això amb l’exclusiva finalitat de la realització de l’Activitat i VSA només els tractarà, en la seva condició d’encarregat del tractament, en compliment del contracte subscrit amb l’Afiliat.

També has de saber que en cas d’acceptació d’aquesta Política de Privacitat o de descàrrega de la nostra App, les teves dades personals seran allotjats en “AWS” amb l’única finalitat d’oferir serveis de hosting, així com en les plataformes “Airship i Mailchimp” amb la finalitat exclusiva d’enviar-te les nostres campanyes d’email màrqueting, així com per a la seva gestió. Totes dues plataformes es troben en “Airship – els Estats Units, Mailchimp – els Estats Units, AWS – Irlanda” pel que acceptant aquesta Política de Privacitat o de descarregant la nostra App, acceptes que les utilitzem.

5) Drets de l’usuari

D’acord amb el que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades (d’ara endavant RGPD), els drets que assisteixen a les persones interessades en relació amb el Responsable del Tractament de Dades de Caràcter Personal són:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Dret a sol·licitar la rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Pots exercitar-los enfront de VSA a través de la següent adreça de correu electrònic: help@vee.travel També tens dret a rebre informació respecte a qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar les teves dades de caràcter personal.
Tens dret a presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.

Data de publicació: 23 de juny de 2022
Formulari d’alta d’Usuari es troba en:
https://proveedor.vee.travel